Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις ΚλειστέςΔημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου και ελέγχου...

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου και ελέγχου ακτινοπροστασίας των ακτινολογικών μηχανημάτων, των μαστογράφων και των ορθοπαντογράφων των Κέντρων Υγείας

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου και ελέγχου ακτινοπροστασίας των ακτινολογικών μηχανημάτων, των μαστογράφων και των ορθοπαντογράφων των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Φορέας Διενέργειας : Κεντρική υπηρεσία 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Ιστότοπος διενέργειας : Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις

Έναρξη διαβούλευσης: Παρασκευή, 26-06-2020

Λήξη διαβούλευσης :   Παρασκευή, 10-07-2020

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με την αρμόδια υπάλληλο Τσαλάστρα Κατερίνα στο τηλέφωνο 2313 327826 φαξ 2313 327838 και email promithies@4ype.gr τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η υποβολή των σχολίων- παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Σχόλια – παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται μέσω mail, fax ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα εξετάζονται.