Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις ΚλειστέςΔημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικών φωτεινών επιγραφών...

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικών φωτεινών επιγραφών και πινακίδων σήμανσης για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας, και των γραφείων της 4Ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικών φωτεινών επιγραφών και πινακίδων σήμανσης (CPV: 31523300-1 Φωτεινές επιγραφές) για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας, και των γραφείων της 4Ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης επί των οδών Ερμού 2 και Αγίας Σοφίας 46 αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Φορέας Διενέργειας: Κεντρική υπηρεσία 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

Ιστότοπος διενέργειας: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις

Έναρξη διαβούλευσης: 09/09/2020

Λήξη διαβούλευσης: 23/09/2020

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τον αρμόδιο υπάλληλο Κωνσταντίνο Σπυρίδη στο τηλέφωνο 2313327818, φαξ 2313327838 και email: promithies@4ype.gr τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η υποβολή των σχολίων – παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Σχόλια – παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται μέσω mail, fax ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα εξετάζονται.