Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου, 2023
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις ΚλειστέςΔημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια και τοποθέτηση μαρμάρων εξωτερικού κλιμακοστασίου...

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια και τοποθέτηση μαρμάρων εξωτερικού κλιμακοστασίου για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Υγείας Ζαγκλιβερίου

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια και τοποθέτηση μαρμάρων εξωτερικού κλιμακοστασίου (CPV: 45432100-5, Εργασίες κάλυψης και επένδυσης δαπέδων, CPV: 44911100-0, Μάρμαρο) για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Υγείας Ζαγκλιβερίου, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.

Φορέας Διενέργειας: Κεντρική υπηρεσία 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

Ιστότοπος διενέργειας: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων».

Διάρκεια διαβούλευσης: Δεκαπέντε (15) ημέρες από αναρτήσεως στο ΕΣΗΔΗΣ.

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με την αρμόδια υπάλληλο Σοφία Σαρρή στο τηλέφωνο 2313327851 και email: promithies@4ype.gr τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η υποβολή των σχολίων – παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr)στο σύνδεσμο «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων».

Σχόλια – παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται μέσω mail, fax ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα εξετάζονται.