Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις ΚλειστέςΔημόσια διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια μίας (1) ηχοβόλου κεφαλής υπερήχου...

Δημόσια διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια μίας (1) ηχοβόλου κεφαλής υπερήχου για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια μίας (1) ηχοβόλου κεφαλής υπερήχου για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.

Φορέας Διενέργειας : Κεντρική υπηρεσία 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

Ιστότοπος διενέργειας : Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις

Έναρξη διαβούλευσης: Τετάρτη, 10/04/2019

Λήξη διαβούλευσης : Πέμπτη, 25/4/2019

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με την αρμόδια υπάλληλο Χατζηγεωργίου Αναστασία στο τηλέφωνο 2313327824 φαξ 2313327838 και email promithies@4ype.gr τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η υποβολή των σχολίων- παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Σχόλια – παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται μέσω mail, fax ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα εξετάζονται.