Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου, 2021
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις ΚλειστέςΔημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια μηχανημάτων φυσιοθεραπείας για τις ανάγκες...

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια μηχανημάτων φυσιοθεραπείας για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας.

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια μηχανημάτων φυσιοθεραπείας για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.

Φορέας Διενέργειας : Κεντρική υπηρεσία 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

Ιστότοπος διενέργειας: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις

Έναρξη διαβούλευσης:     08/11/2021

Λήξη διαβούλευσης:        23/11/2021

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με την αρμόδια υπάλληλο Νούσκα Μαρία στο τηλέφωνο 2313 327821 και email promithies@4ype.gr  τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η υποβολή των σχολίων-παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Σχόλια – παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται μέσω mail, fax ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα εξετάζονται.