Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔημόσια ΔιαβούλευσηΔημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια «Ψηφιακών Συστημάτων Πανοραμικής Ακτινογραφίας»

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια «Ψηφιακών Συστημάτων Πανοραμικής Ακτινογραφίας»

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια «Ψηφιακών Συστημάτων Πανοραμικής Ακτινογραφίας» των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Φορέας Διενέργειας : Κεντρική υπηρεσία 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

Ιστότοπος διενέργειας : Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις

Έναρξη διαβούλευσης : 6/12/2018

Λήξη διαβούλευσης : 20/12/2018

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με την αρμόδια υπάλληλο Στέλλα Τσιπανίδου στο τηλέφωνο 2313327825 φαξ 2313327838 και email promithies@4ype.gr τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η υποβολή των σχολίων- παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις. Σχόλια – παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται μέσω mail, fax ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα εξετάζονται.