Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις ΚλειστέςΔημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια τριών (3) εκπαιδευτικών προπλασμάτων ILS

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια τριών (3) εκπαιδευτικών προπλασμάτων ILS

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια τριών (3) εκπαιδευτικών προπλασμάτων ILS, για την εκπαίδευση 500 Υγειονομικών υπαλλήλων στην Άμεση Υποστήριξη της Ζωής (ILS) σε σεμινάρια πιστοποιημένα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC) που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009.

Φορέας Διενέργειας : Κεντρική υπηρεσία 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης .

Ιστότοπος διενέργειας : Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Έναρξη διαβούλευσης : 30.9.2020

Λήξη διαβούλευσης :   14.10.2020

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με την αρμόδια υπάλληλο Χατζηγεωργίου Αναστασία   στο τηλέφωνο 2313 327824,  φαξ 2313 327838 και email promithies@4ype.gr  τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η υποβολή των σχολίων- παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

 Σχόλια – παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται μέσω mail, fax ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα εξετάζονται.