Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις ΚλειστέςΔημόσια διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Ξενοδοχειακού και Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για...

Δημόσια διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Ξενοδοχειακού και Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το Κ.Υ. Σαμοθράκης, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, με χρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020

Δημόσια διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Ξενοδοχειακού και Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για το Κ.Υ. Σαμοθράκης, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, με χρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020

Φορέας Διενέργειας : Κεντρική υπηρεσία 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

Ιστότοπος διενέργειας : Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις

Έναρξη διαβούλευσης: 28 Μαρτίου 2019 Ημέρα Πέμπτη

Λήξη διαβούλευσης : 11 Απριλίου 2019 Ημέρα Πέμπτη

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τον αρμόδιο υπάλληλο Κατερίνα Τσαλάστρα στο τηλέφωνο 2313327826 φαξ 2313327838 και email promithies@4ype.gr

τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η υποβολή των σχολίων- παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Σχόλια – παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται μέσω mail, fax ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα εξετάζονται.