Σάββατο, 16 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις ΚλειστέςΔημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης WC, για...

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης WC, για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης WC, για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας Σουφλίου, Ιάσμου, Εχίνου, Καβάλας, Ελευθερούπολης, Τούμπας και 25ης Μαρτίου, αρμοδιότητας 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, (CPV: 50760000-0, Επισκευή και συντήρηση δημόσιων αποχωρητηρίων)

Φορέας Διενέργειας: Κεντρική υπηρεσία 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Ιστότοπος διενέργειας: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Έναρξη διαβούλευσης: Δευτέρα 21/09/2020.

Λήξη διαβούλευσης: Δευτέρα 05/10/2020.

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με την αρμόδιο υπάλληλο Νούσκα Μαρία, στο τηλέφωνο 2313 327821, fax 2313 327838 και email promithies@4ype.gr τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η υποβολή των σχολίων – παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Σχόλια – παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται μέσω mail, fax ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα εξετάζονται.