Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις ΚλειστέςΔημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών προμήθεια «Πακέτων Λογισμικού και Συστημάτων Πληροφορικής» για την...

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών προμήθεια «Πακέτων Λογισμικού και Συστημάτων Πληροφορικής» για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών προμήθεια «Πακέτων Λογισμικού και Συστημάτων Πληροφορικής» (CPV 48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής) για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας, της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.

Φορέας Διενέργειας: Κεντρική υπηρεσία 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

Ιστότοπος διενέργειας: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις

Έναρξη διαβούλευσης: 22/12/2020

Λήξη διαβούλευσης:    05/01/2021

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με την αρμόδιο υπάλληλο Νούσκα Μαρία στο τηλέφωνο 2313327821, φαξ 2313327838 και email: promithies@4ype.gr τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η υποβολή των σχολίων – παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Σχόλια – παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται μέσω mail, fax ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα εξετάζονται.