Σάββατο, 16 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις ΚλειστέςΔημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «προμήθειας ξενοδοχειακού εξοπλισμού»

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «προμήθειας ξενοδοχειακού εξοπλισμού»

Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών «Προμήθειας ξενοδοχειακού εξοπλισμού» (CPV 39313000-9 Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός), για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Κέντρων Υγείας και των ΤΟΜΥ, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας & Θράκης».

Φορέας Διενέργειας: Κεντρική υπηρεσία 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

Ιστότοπος διενέργειας: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις

Έναρξη διαβούλευσης: 22/02/2019 Ημέρα Παρασκευή

Λήξη διαβούλευσης : 08/03/2019 Ημέρα Παρασκευή

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τον αρμόδιο υπάλληλο Νίκο Συμεωνίδη στο τηλέφωνο 2313327864, φαξ 2313327838 και email promithies@4ype.gr τις εργάσιμες μέρες και ώρες.