Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις ΚλειστέςΔημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών των εργασιών αποκατάστασης του συστήματος πυρανίχνευσης, για τις...

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών των εργασιών αποκατάστασης του συστήματος πυρανίχνευσης, για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας Σουφλίου (ΠΠΙ Φερών) και Σοχού

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών των εργασιών αποκατάστασης του συστήματος πυρανίχνευσης, για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας Σουφλίου (ΠΠΙ Φερών) και Σοχού, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, (CPV: 45343100-4, Εργασίες πυροπροστασίας).

Φορέας Διενέργειας: Κεντρική υπηρεσία 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Ιστότοπος διενέργειας: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων».

Διάρκεια διαβούλευσης: Δεκαπέντε (15) ημέρες από αναρτήσεως στο ΕΣΗΔΗΣ.

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τον αρμόδιο υπάλληλο Κωνσταντίνο Τσαλακόπουλο, στο τηλέφωνο 2313327825 και στο email promithies@4ype.gr τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η υποβολή των σχολίων – παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων».

Σχόλια – παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται μέσω email ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα εξετάζονται.