Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις ΚλειστέςΔημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την ανάπτυξη Συστήματος...

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 για την κάλυψη των αναγκών της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 (CPV: 72220000-3 – Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για συστήματα και τεχνικά θέματα) για την κάλυψη των αναγκών της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.

Φορέας Διενέργειας: Κεντρική Υπηρεσία 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Ιστότοπος διενέργειας: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων».

Διάρκεια διαβούλευσης: Δεκαπέντε (15) ημέρες από αναρτήσεως στο ΕΣΗΔΗΣ.

Έναρξη διαβούλευσης: Τρίτη, 19-06-2024.

Λήξη διαβούλευσης: Τετάρτη, 04-07-2024.

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με την αρμόδια υπάλληλο Σοφία Σαρρή στο τηλέφωνο 2313327851 και email: promithies@4ype.gr τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η υποβολή των σχολίων – παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων».

Σχόλια – παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται μέσω mail, fax ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα εξετάζονται.

Την ανακοίνωση της δημόσιας διαβούλευσης μπορείτε να τη δείτε εδώ.