Παρασκευή, 12 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις σε ΕξέλιξηΔημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια «Ακτινογραφικών φιλμ» για...

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια «Ακτινογραφικών φιλμ» για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια «Ακτινογραφικών φιλμ» (cpv 32354100-0) για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.

Φορέας Διενέργειας: Κεντρική Υπηρεσία 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Ιστότοπος διενέργειας : Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις με κωδικό διαβούλευσης 2024DIAB28632.

Έναρξη διαβούλευσης: 4-7-2024

Λήξη διαβούλευσης :    19-7-2024

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με την αρμόδια υπάλληλο Κ. Τσαλάστρα στο τηλέφωνο 2313327826 και email: promithies@4ype.gr τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η υποβολή των σχολίων – παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων».

Σχόλια – παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται μέσω mail, fax ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα εξετάζονται.