Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις ΚλειστέςΔημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού προμήθειας φωτοτυπικών και επιπλέον toner για...

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού προμήθειας φωτοτυπικών και επιπλέον toner για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού προμήθειας φωτοτυπικών και επιπλέον toner (CPV: 42991200-1, Εκτυπωτικά μηχανήματα) για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.

Φορέας Διενέργειας: Κεντρική Υπηρεσία 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Ιστότοπος διενέργειας: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων».

Διάρκεια διαβούλευσης: Δεκαπέντε (15) ημέρες από αναρτήσεως στο ΕΣΗΔΗΣ.

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με την αρμόδια υπάλληλο Σοφία Σαρρή στο τηλέφωνο 2313327851 και email: promithies@4ype.gr τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η υποβολή των σχολίων – παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων».

Σχόλια – παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται μέσω mail, fax ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα εξετάζονται.