Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου, 2023
ΑρχικήΓενικάΔυνατότητα υπηρεσίας δωδεκάμηνης διάρκειας σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Δυνατότητα υπηρεσίας δωδεκάμηνης διάρκειας σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμό έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με θέμα “Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 32 του ν. 4865/2021