Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔιαγωνισμοί 4ης ΥΠΕΕπείγουσα προμήθεια «Αντιδραστηρίων (τεστ)» για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19

Επείγουσα προμήθεια «Αντιδραστηρίων (τεστ)» για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Μέσω ΔΙΑΥΓΕΙΑ για την επείγουσα προμήθεια «Αντιδραστηρίων (τεστ)» συμβατών με μηχανήματα διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων που αποτέλεσαν αντικείμενο δωρεάς προς το ελληνικό Δημόσιο για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19 για τις ανάγκες των Νοσοκομείων της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών με δικαίωμα μονομερούς προαίρεσης τετράμηνης (4) παράτασης και σε ποσοστό επαύξησης έως και 100% της συμβατικής ποσότητας

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-09-2020

Προθεσμία υποβολής προσφορών έως ΠΕΜΠΤΗ , 10-09-2020 και ώρα 14:00 μ.μ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών της 4ης ΔΥΠε Μακεδονίας – Θράκης (Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16, ΤΚ 546 23, Θεσσαλονίκη και στο τηλ.: 2313327855, fax: 2313327838., e-mail: promithies@4ype.gr

Την διακήρυξη μπορείτε να την δείτε από εδώ.