Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΕπικουρικό ΠροσωπικόΕπικαιροποιημένα συγκεντρωτικά αποτελέσματα προσληπτέων - απορριπτέων ανά φορέα

Επικαιροποιημένα συγκεντρωτικά αποτελέσματα προσληπτέων – απορριπτέων ανά φορέα

Ημερομηνία ανάρτησης 15 Μαϊου 2020

Πίνακας προσληπτέων – απορριπτέων ανά φορέα κατηγορίας ΠΕ

Πίνακας προσληπτέων – απορριπτέων ανά φορέα κατηγορίας ΤΕ

Πίνακας προσληπτέων – απορριπτέων ανά φορέα κατηγορίας ΔΕ

Πίνακας προσληπτέων – απορριπτέων ανά φορέα κατηγορίας ΥΕ

Πίνακας προσληπτέων – απορριπτέων ανά φορέα κατηγορίας ΔΜ

 

Ημερομηνία ανάρτησης 12 Μαϊου 2020

Πίνακας προσληπτέων – απορριπτέων ανά φορέα κατηγορίας ΠΕ

Πίνακας προσληπτέων – απορριπτέων ανά φορέα κατηγορίας ΤΕ

Πίνακας προσληπτέων – απορριπτέων ανά φορέα κατηγορίας ΔΕ

Πίνακας προσληπτέων – απορριπτέων ανά φορέα κατηγορίας ΥΕ

Πίνακας προσληπτέων – απορριπτέων ανά φορέα κατηγορίας ΔΜ

 

Ημερομηνία ανάρτησης 05 Μαϊου 2020

Πίνακας προσληπτέων – απορριπτέων ανά φορέα κατηγορίας ΠΕ

Πίνακας προσληπτέων – απορριπτέων ανά φορέα κατηγορίας ΤΕ

Πίνακας προσληπτέων – απορριπτέων ανά φορέα κατηγορίας ΔΕ

Πίνακας προσληπτέων – απορριπτέων ανά φορέα κατηγορίας ΥΕ

Πίνακας προσληπτέων – απορριπτέων ανά φορέα κατηγορίας ΔΜ

Η διαδικασία πρόσληψης λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού βρίσκεται σε εξέλιξη και τα αποτελέσματα θα επικαιροποιούνται συνεχώς.