Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΔιαγωνισμοί 4ης ΥΠΕΈρευνα Αγοράς με αντικείμενο την «Γραφικής ύλης – Ειδών γραφείου και Φακέλων»...

Έρευνα Αγοράς με αντικείμενο την «Γραφικής ύλης – Ειδών γραφείου και Φακέλων» για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Έρευνα Αγοράς με αντικείμενο την «Γραφικής ύλης – Ειδών γραφείου και Φακέλων» για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, προϋπολογισθείσας δαπάνης δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και δεκαέξι λεπτών (16.549,16€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης την Δευτέρα 17-6-2024 και ώρα 10:00 π. μ.

Προθεσμία υποβολής προσφορών έως Παρασκευή 14-6-2024 και ώρα 14:00 μ.μ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (Διεύθυνση: Ιουστινιανού 1 & Εθνικής Αντιστάσεως, Τ.Κ. 55134 και στο τηλ.: 2313327824).

Αρμόδια υπάλληλος: Χατζηγεωργίου Αναστασία, email: promithies@4ype.gr.

Την έρευνα αγοράς μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.