Τετάρτη, 10 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΔιαγωνισμοί 4ης ΥΠΕΈρευνα Αγοράς με αντικείμενο την προμήθεια χειρουργικών γαντιών και γαντιών μίας χρήσης...

Έρευνα Αγοράς με αντικείμενο την προμήθεια χειρουργικών γαντιών και γαντιών μίας χρήσης για ένα έτος, για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Έρευνα Αγοράς με αντικείμενο την προμήθεια χειρουργικών γαντιών και γαντιών μίας χρήσης για ένα έτος, για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης είκοσι εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (29.892,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης την Τετάρτη, 24-07-2024 και ώρα 10:00 π.μ.

Προθεσμία υποβολής προσφορών έως Τρίτη 23-07-2024 και ώρα 14:00 μ.μ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (Διεύθυνση: Ιουστινιανού 1 & Εθνικής Αντιστάσεως, Τ.Κ. 55134 και στο τηλ.: 2313327851). Αρμόδια υπάλληλος: Σοφία Σαρρή, email: promithies@4ype.gr.

Τη διακήρυξη μπορείτε να την δείτε από εδώ.