Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΔιαγωνισμοί 4ης ΥΠΕ'Eρευνα αγοράς με αντικείμενο την προμήθεια δέκα (10) toner Lexmark 58D2U0E για...

‘Eρευνα αγοράς με αντικείμενο την προμήθεια δέκα (10) toner Lexmark 58D2U0E για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και έξι (6) Κέντρων Υγείας

Η Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την προμήθεια δέκα (10) toner (CPV: 30125120-8, Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές) Lexmark 58D2U0E για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και έξι (6) Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της, προϋπολογισθείσας δαπάνης τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) άνευ Φ.Π.Α. και τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ (3.720,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης την Τρίτη, 18-06-2024 και ώρα 09:00 π.μ.

Προθεσμία υποβολής προσφορών έως Δευτέρα, 17-06-2024 και ώρα 14:00 μ.μ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Γραφείο Προμηθειών της 4ης ΥΠε Μακεδονίας – Θράκης (Διεύθυνση: Ιουστινιανού 1, Τ.Κ. 551 34, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης και στο τηλ.: 2313327864. Αρμόδιος υπάλληλος: Συμεωνίδης Νίκος, e-mail: promithies@4ype.gr).

Την έρευνα αγοράς μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ .