Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΔιαγωνισμοί 4ης ΥΠΕΈρευνα αγοράς με αντικείμενο τη συντήρηση του υποσταθμού Μέσης Τάσης του Κέντρου...

Έρευνα αγοράς με αντικείμενο τη συντήρηση του υποσταθμού Μέσης Τάσης του Κέντρου Υγείας Α.Τ. Νέας Καλλικράτειας

Η Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί έρευνα αγοράς με αντικείμενο την «Συντήρηση του υποσταθμού Μέσης Τάσης του Κέντρου Υγείας Α.Τ. Νέας Καλλικράτειας» (CPV: 50532200-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μετασχηματιστών), αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, συνολικού προϋπολογισμού εννιακοσίων ευρώ (900,00€) χωρίς ΦΠΑ & χιλίων εκατόν δεκαέξι ευρώ (1.116,00€), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και εξόδων, χρονικής διάρκειας ενός έτους, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης την Πέμπτη, 20 – 06 – 2024 και ώρα 10:00 πμ.

Προθεσμία υποβολής προσφορών έως Τετάρτη, 19 – 06 – 2024 και ώρα 14:00 μμ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών της 4ης ΥΠε Μακεδονίας – Θράκης (Διεύθυνση: Ιουστινιανού 1, ΤΚ 551 34, Καλαμαριά και στο τηλ.: 2313.327821, αρμόδιος υπάλληλος: Β. Χατζηκυριάκου, e-mail: promithies@4ype.gr).

Την έρευνα αγοράς μπορείτε να την δείτε από εδώ.

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς μπορείτε να δείτε από εδώ.