Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΔιαγωνισμοί 4ης ΥΠΕ'Eρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο  την προμήθεια και τοποθέτηση...

‘Eρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο  την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών συσκευών διαιρούμενου τύπου για την κάλυψη των αναγκών Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

Η Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο  την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών συσκευών διαιρούμενου τύπου (CPV: 42512200-0, Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου) για την κάλυψη των αναγκών Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, προϋπολογισθείσας δαπάνης είκοσι δύο χιλιάδων εκατόν ογδόντα εννέα ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (22.189,79€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης τη  Πέμπτη, 20-06-2024 και ώρα 09:00 π.μ..

Προθεσμία υποβολής προσφορών έως Τετάρτη, 19-06-2024 και ώρα 14:00 μ.μ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Γραφείο Προμηθειών της 4ης ΥΠε Μακεδονίας – Θράκης (Διεύθυνση: Ιουστινιανού 1, Τ.Κ. 551 34, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης και στο τηλ.: 2313327864. Αρμόδιος υπάλληλος: Συμεωνίδης Νίκος, e-mail: promithies@4ype.gr).

Την έρευνα αγοράς μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ .