Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΕπικουρικό ΠροσωπικόΓ' Ανάρτηση πινάκων Λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού έτους 2020

Γ’ Ανάρτηση πινάκων Λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού έτους 2020

Στους παρακάτω συνδέσμους,μπορείτε να δείτε τα Επικαιροποιημένα συγκεντρωτικά αποτελέσματα προσληπτέων – απορριπτέων ανά φορέα, λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού με ημερομηνία ανάρτησης 5.12.2020

Πίνακες Προσληπτέων – Απορριπτέων Α Φάσης
Κατηγορία ΥΕ
Κατηγορία ΔΕ
Κατηγορία ΤΕ
Κατηγορία ΠΕ
Κατηγορία ΔΜ
Πίνακες Προσληπτέων – Απορριπτέων Β Φάσης
Κατηγορία ΥΕ
Κατηγορία ΔΕ
Κατηγορία ΤΕ
Κατηγορία ΠΕ