Τετάρτη, 31 Μαΐου, 2023
ΑρχικήΠροσλήψεις - ΔιορισμοίΗ με Αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π.5333/05.02.2021 (3η ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού...

Η με Αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π.5333/05.02.2021 (3η ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ

Η ανάρτηση του αυτοματοποιημένου καταλόγου των υποψηφίων με σειρά κατάταξης ανά θέση, για τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων κλάδου ΕΣΥ των Νοσοκομείων και των Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγείας (Π.Φ.Υ.) αρμοδιότητας 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης όπως αυτές εγκρίθηκαν:

i). Με την Αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π. 5333/05.02.2021 (3η ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας ανάρτηση αυτοματοποιημένου καταλόγου υποψηφίων με σειρά κατάταξης ανά θέση

  1. Πίνακας συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων 12/03/2021
  2. Πίνακας αναλυτικών αποτελεσμάτων 12/03/2021
  3. Πίνακες μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων αναμοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων ανά ειδικότητα και ανά θέση για θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ
  4. Πίνακες αναμοριοδότησης και επανακατάταξης μετά από ενστάσεις υποψηφίων ανά ειδικότητα και ανά θέση για θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ
  5. Πίνακες τελικής μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων ανά ειδικότητα και ανά θέση για θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ

Επανάληψη διαδικασίας κρίσης και επιλογής λόγω μη κάλυψης θέσεων σύμφωνα με το άρθρο 2 της αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.7330/5.2.2020 (ΦΕΚ 320/τ.Β΄/06.02.2020) Υπουργικής Απόφασης

1. Πίνακες αναμοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων ανά ειδικότητα και ανά θέση για θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

2. Πίνακες αναμοριοδότησης και επανακατάταξης μετά από ενστάσεις υποψηφίων ανά ειδικότητα και ανά θέση για θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

3. Πίνακες τελικής μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων ανά ειδικότητα και ανά θέση για θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.