Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΠροσλήψεις - ΔιορισμοίΠίνακες μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων αναμοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων ανά ειδικότητα και ανά...

Πίνακες μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων αναμοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων ανά ειδικότητα και ανά θέση για θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ

Ανακοινώνεται η ανάρτηση των Πινάκων Μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Αναμοριοδότησης και Κατάταξης υποψηφίων, σταδιακά, ανά ειδικότητα και ανά θέση, ύστερα από σύγκληση του αρμόδιου για κάθε ειδικότητα Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Κλάδου Ε.Σ.Υ., για τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. των Νοσοκομείων και των Μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγείας (Π.Φ.Υ.) αρμοδιότητας4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης.

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της ανάρτησης των παρακάτω πινάκων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 25 του κεφ. Δ του Β’ Μέρους του Ν.4771/2021 (ΦΕΚ 16/Α/01.02.2021).

Οι υποψήφιοι εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση του εκάστοτε Πίνακα Μη Παραδεκτών Υποψηφιοτήτων, Αναμοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων, αποστέλλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρία ταχυμεταφοράς ή προσκομίζουν αυτοπροσώπως στην Γραμματεία του Συμβουλίου Κρίσης & Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ, έγγραφη ένσταση, συνοδευόμενη με τα κατά περίπτωση υποστηρικτικά έγγραφα, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Πλατεία Ηλία Χατζάκου, Αγορά Φοίνικα (Τ.Ι. Φοίνικα) Τ.Κ. 55134, Θεσσαλονίκη

Το εμπρόθεσμο κρίνεται από τη χρονική σήμανση της συστημένης επιστολής ή από τον αριθμό πρωτοκόλλου σε περίπτωση αυτοπρόσωπης παράδοσης. Η αίτηση παραδίδεται σε κλειστό φάκελο που περιλαμβάνει εξωτερικά τα στοιχεία του αποστολέα και τα στοιχεία του παραλήπτη (Προς το Συμβούλιο Κρίσης & Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης) και την ένδειξη «Ένσταση για το Συμβούλιο ειδικότητας …..».

 Πίνακας μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων αναμοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων ανά ειδικότητα και ανά θέση

Ειδικότητα Συγκεντρωτικοί Πίνακες Αναλυτικοί Πίνακες Ημερομηνία Ανάρτησης Προθεσμία υποβολής ενστάσεων έως
Ψυχιατρικής Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 18-06-2021 23-06-2021
Πνευμονολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 08-06-2021 14-06-2021
Ιατρικής Βιοπαθολογίας/Εργαστηριακής Ιατρικής Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 20-05-2021 25-05-2021
Εσωτερικής Παθολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 13-05-2021 18-05-2021
Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 06-05-2021 11-05-2021
Αναισθησιολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 23-04-2021 28-04-2021
Νευρολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 16-04-2021 21-04-2021
Παιδιατρικής Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 15-04-2021 20-04-2021
Γενικής / Οικογενειακής Ιατρικής – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΑνάρτηση των πινάκων ανα ειδικότητα και ανά θέση σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.2071/1992 Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 12-04-2021
Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 01-04-2021 06-04-2021
Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 31-03-2021 05-04-2021
Μαιευτικής Γυναικολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 30-03-2021 05-04-2021
Πυρηνικής Ιατρικής Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 26-03-2021 31-03-2021
ΜΕΘ Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 24-03-2021 29-03-2021
Νεφρολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 23-03-2021 29-03-2021
Ακτινολογίας (ΠΦΥ) Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 23-03-2021 29-03-2021
Ουρολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 19-03-2021 24-03-2021
Ακτινολογίας Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 19-03-2021 24-03-2021
Παιδιατρικής (ΠΦΥ) Συγκεντρωτικός Αναλυτικός 19-03-2021 24-03-2021