Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΔιαγωνισμοί 4ης ΥΠΕΗλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων με αντικείμενο τις ετήσιες υπηρεσίες καθαρισμού...

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων με αντικείμενο τις ετήσιες υπηρεσίες καθαρισμού των εξωτερικών αύλειων χώρων των Ιατρείων Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. & ΤΟΜΥ)

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με αντικείμενο τις ετήσιες υπηρεσίες καθαρισμού των εξωτερικών αύλειων χώρων των Ιατρείων (CPV: 77340000-5, Κλάδεμα δέντρων και θάμνων) Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. & ΤΟΜΥ), αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 44.685,44€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και με δικαίωμα προαίρεσης μονομερούς παράτασης ενός (1) επιπλέον έτους μέχρι του ποσού των 44.685,44€.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης ΥΠε Μακεδονίας-Θράκης  στις 15-06-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ..

Ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών: 09-06-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των έντυπων προσφορών: 14-06-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Γραφείο Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (Δ/νση  Ιουστινιανού 1, ΤΚ 551 34, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης) και στο τηλ.: 2313327864, αρμόδιος υπάλληλος: Συμεωνίδης Νίκος, email: promithies@4ype.gr.

Την διακήρυξη μπορείτε να την δείτε από εδώ.