Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔιαγωνισμοί 4ης ΥΠΕΗλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων με αντικείμενο την «Προμήθεια και...

Ηλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων με αντικείμενο την «Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με αντικείμενο την «Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών» (CPV: 42512200-0, Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου) για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας , αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, συνολικού προϋπολογισμού (115.238,93€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, με αριθμό διακήρυξης 40/2021.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης ΔΥΠε Μακεδονίας – Θράκης στις 01-10-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στο 4η ΔΥΠε Μακεδονίας – Θράκης, Διεύθυνση Αριστοτέλους 16 Τ.Κ._54623 τηλ.: 2313327826.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών: 07-09-2021 ημέρα Τρίτη.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών: 29-09-2021 ημέρα Τετάρτη ώρα 18:00μ.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των έντυπων προσφορών: 01-10-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών της 4ης ΥΠε Μακεδονίας – Θράκης (Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16, ΤΚ 546 23, Θεσσαλονίκη και στο τηλ.: 2313 327821, Αρμόδιος υπάλληλος: Νούσκα Μαρία, -mail: promithies@4ype.gr).

Την διακήρυξη μπορείτε να την δείτε από εδώ.