Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΒελτίωση, ποιότητα, δημόσια υγείαΟλοκλήρωση του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 16 ΤΟΜΩΝ,...

Ολοκλήρωση του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 16 ΤΟΜΩΝ, ΤΥΠΟΥ Β’, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ. ΣΕΡΡΩΝ»

Ολοκλήρωση του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 16 ΤΟΜΩΝ, ΤΥΠΟΥ Β’, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ. ΣΕΡΡΩΝ» με φορέα διενέργειας την 4η Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. (Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 008/8 Κωδικός Έργου ΠΔΕ: 2011ΕΠ00880001), είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Μακεδονία- Θράκη 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείo Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ))Ολοκλήρωση του έργου

07-2014 312   07-2014 314