Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΠροσλήψεις - ΔιορισμοίΟρθή επανάληψη Προκήρυξης – Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού

Ορθή επανάληψη Προκήρυξης – Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού

Ορθή Επανάληψη Προκήρυξης – Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες»

Την ορθή επανάληψη της προκήρυξης μπορείτε να την δείτε εδώ