Σάββατο, 16 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΠροσλήψεις - ΔιορισμοίΠροκηρύξεις κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. - Παράταση υποβολής αιτήσεων

Προκηρύξεις κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. – Παράταση υποβολής αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για όλες τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ που προκηρύχθηκαν σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π.5333/05.02.2021 έγκριση προκήρυξης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, η οποία λήγει στις 03.03.2021 και ώρα 12:00, παρατείνεται έως την Παρασκευή 05.03.2021 και ώρα 23.59, λόγω τεχνικών προβλημάτων της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ