Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕνημέρωσηΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ 4ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 31.12.2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ

ΤΗΣ 4ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ,

ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 31.12.2024

(κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 20 και 21  του Ν.5015/2023,

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν).

 

Προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες των Φορέων  Παροχής Υπηρεσιών Υγείας  της 4ης Υγειονομικής Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης, για το χρονικό διάστημα έως και 31.12.2024, σας ενημερώνουμε ότι ο τρόπος μετακίνησης  του υπηρετούντος ( ιατρικού, νοσηλευτικού  και λοιπού) προσωπικού,  έχει ως ακολούθως:

Οι Δ.Υ.ΠΕ.  αναρτούν πίνακα  στον οποίο εμφανίζονται οι ανάγκες σε Ιατρικό, Νοσηλευτικό και Λοιπό Προσωπικό  ανά Δομή Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ώστε να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και οι υπηρεσίες αρμοδιότητας τους.

Οι ενδιαφερόμενοι  υποβάλλουν αίτηση με πλήρη στοιχεία  (ονοματεπώνυμο, υπηρεσία προέλευσης, κινητό τηλέφωνο, και email), την οποία αποστέλλουν με ηλεκτρονικό τρόπο στις ειδικές για το σκοπό αυτό ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αναγράφονται  στο επισυναπτόμενο κείμενο οδηγιών, ειδικότερα για την 4η Υγειονομική Περιφέρεια  στο email: metakiniseis@4ype.gr

Στην αίτηση τους οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει, επίσης, να αναφέρουν  την  δομή υγείας και την χρονική περίοδο που επιθυμούν να μετακινηθούν, όπως αυτές αποτυπώνονται στον αναρτημένο πίνακα.

Περισσότερες πληροφορίες  για το προσωπικό που δύναται να υποβάλλει αίτηση, την διάρκεια της μετακίνησης, το ύψος της χρηματικής αμοιβής  κ.λπ. θα βρείτε στα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία.

Επισυναπτόμενα αρχεία

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  4. ΑΙΤΗΣΗ