Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔιαγωνισμοί 4ης ΥΠΕΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και δημιουργία στρατηγικού αποθέματος ειδών Μέσων...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και δημιουργία στρατηγικού αποθέματος ειδών Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) (2)

H Κεντρική Υπηρεσία  της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (μέσω ΔΙΑΥΓΕΙΑ) για την προμήθεια και δημιουργία στρατηγικού αποθέματος ειδών Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) έναντι του κορωνοϊού Covid-19, σύμφωνα με τις διατάξεις της από 25/02/2020 Πράξης νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με τον Ν. 4682/2020 και τροποποιήθηκε με τον Ν.4693/2020 κατόπιν του ορισμού της 4ηςΥΠΕ ως Κεντρικής Αρχής Αγορών (ΚΑΑ), για την κάλυψη των αναγκών των Νοσοκομείων και των δομών ΠΦΥ αρμοδιότητας της 4ηςΥΠΕ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος, σε εφαρμογή του Αποσπάσματος Πρακτικού της 128ης / 22-09-2020 Συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ.

[(1. Χειρουργικές μάσκες 3Play με λάστιχο, 2. Μάσκες Αναπνευστικής προστασίας τύπου FFP2, 3. Μάσκες Αναπνευστικής προστασίας FFP3, 4. Προστατευτική ολόσωμη φόρμα τύπου TYVEC, 5. Καλύμματα κεφαλής, 6. Γάντια εξεταστικά Ιατρικά, 7α. Ποδονάρια τύπου μπότας/κνήμης, 7β.  Ποδονάρια, 8. Προστατευτικά ματιών (Γυαλιά Προστασίας), 9. Ασπίδες Προστασίας προσώπου ιατρική, 10. Μπλούζες Αδιάβροχες μη αποστειρωμένες μιας χρήσης, 11. μπλούζες Χειρουργικές αποστειρωμένες αδιάβροχες, 12. Στειλεοί)]. [(cpv 33140000-3 Ιατρικά Αναλώσιμα),(cpv 33141420-0 Γάντια), (cpv 33141625-7 εξοπλισμοί διάγνωσης)].

για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας   αρμοδιότητας της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης.

Η αποσφράγιση του διαγωνισμού θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών της  4ης ΔΥΠε Μακεδονίας – Θράκης   στις   15-10-2020  ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των έντυπων προσφορών: 14-09-2020  ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μμ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών της 4ης  ΔΥΠε Μακεδονίας – Θράκης (Δ/νση  Αριστοτέλους 16,  ΤΚ 54623) και στο τηλ.: 2313327855, 7812, fax:  2313327838). Αρμόδιοι υπάλληλοι: Φράγκου Ελένη και Τσιπανίδου Στέλλα, email: promithies@4ype.gr

Την διακήρυξη μπορείτε να την δείτε από εδώ.