Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου, 2022
ΑρχικήΕπικουρικό ΠροσωπικόΠρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων για καταχώρηση στον ηλεκτρονικό κατάλογο Επικουρικών Ιατρών,...

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων για καταχώρηση στον ηλεκτρονικό κατάλογο Επικουρικών Ιατρών, για την πρόσληψη σε φορείς αρμοδιότητας της 4ης ΥΠΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την υποβολή αιτήσεων για καταχώρηση στον ηλεκτρονικό κατάλογο Επικουρικών Ιατρών, για την πρόσληψη σε φορείς αρμοδιότητας Διοίκησης  4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.

Καλούνται, όσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως Επικουρικοί ιατροί, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, για την άμεση ενίσχυση Νοσοκομείων αρμοδιότητας της 4ης Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, λόγω της εμφάνισης και εξάπλωσης κρουσμάτων της ασθένειας COVID-19, να υποβάλουν αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την εγγραφή τους στον ηλεκτρονικό κατάλογο επικουρικών ιατρών, κατά ειδικότητα, που τηρεί η υπηρεσία.

Ο αριθμός και οι ειδικότητες ιατρών, που πρόκειται άμεσα να προσληφθούν ανά φορέα, είναι οι κάτωθι:

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜ. ΘΕΣΕΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 

 

 

Γ.Ν ΣΕΡΡΩΝ

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ, με εξειδίκευση και εν ελλείψει με εμπειρία σε εντατική θεραπεία 1 12 ΜΗΝΕΣ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ 1 12 ΜΗΝΕΣ
 

Γ.Ν.Θ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

 

 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΕΦΗΒΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 12 ΜΗΝΕΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 12 ΜΗΝΕΣ
ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 12 ΜΗΝΕΣ
Γ.Ν.Θ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ η ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ  ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘ -COVID 1 12 ΜΗΝΕΣ

Τα απαιτούμενα γενικά και ειδικά προσόντα πρόσληψης καθώς και τα δικαιολογητικά που οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν  μαζί με τις αιτήσεις, ώστε να εγγραφούν στον ηλεκτρονικό κατάλογο Επικουρικών Ιατρών της 4ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας και Θράκης, αναφέρονται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας στην διαδρομή Επικουρικοί ιατροί της 4ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας και Θράκης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να ενταχθούν στον ηλεκτρονικό κατάλογο επικουρικών ιατρών της 4ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας, ώστε να προσληφθούν άμεσα στις ως άνω θέσεις, πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά το συντομότερο.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης

ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ