Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔιαγωνισμοί 4ης ΥΠΕΠρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επείγουσα παροχή συμπληρωματικής κάλυψης Υπηρεσιών Καθαριότητας

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επείγουσα παροχή συμπληρωματικής κάλυψης Υπηρεσιών Καθαριότητας

H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (μέσω ΔΙΑΥΓΕΙΑ) για την επείγουσα παροχή συμπληρωματικής κάλυψης Υπηρεσιών Καθαριότητας των χώρων όπου στεγάζεται η Κεντρική Υπηρεσία της 4ης ΥΠΕ και τα Κ.Υ. Προσοτσάνης, Τ.Ι. Διδυμοτείχου του Κ.Υ. Αλεξανδρούπολης, Κ.Υ.  Ορεστιάδας, Κ.Υ.  Δικαίων, Κ.Υ.  Σουφλίου, Κ.Υ. 25ης Μαρτίου και Τ.Ι., Κ.Υ. Ν. Μηχανιώνας, Κ.Υ. Πρίνου, Κ.Υ. Κομοτηνής, Κ.Υ. Ιάσμου, Κ.Υ. Μαυροθάλασσας, Κ.Υ. Αγίου Νικολάου, Κ.Υ. Ν. Μουδανιών, Κ.Υ. Παλαιοχωρίου (συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων Π.Ι. τους), αρμοδιότητας της 4ηςΔ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης {CPV 90911200-8 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ)} για την κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών τους, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών με δικαίωμα μονομερούς δίμηνης (2) προαίρεσης,σε εφαρμογή της των διατάξεων της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 42/τ. Α’/25-02-2020), όπως ισχύει σήμερα.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών της 4ηςΔ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 18-12-2020 και ώρα 10:00πμ.Προθεσμία υποβολής προσφορών έως την ΠΕΜΠΤΗ 17-12-2020 και ώρα 14:00μ.μ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών της 4ηςΔΥΠε Μακεδονίας – Θράκης (Διεύθυνση:Αριστοτέλους 16,ΤΚ 546 23, Θεσσαλονίκη και στο τηλ.: 2313327855, fax:2313327838., e-mail: promithies@4ype.gr).

Την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε να την δείτε από εδώ.