Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΒελτίωση, ποιότητα, δημόσια υγείαΤηλεφωνική Γραμμή Αμεσης Κοινωνικής Βοήθειας «197»

Τηλεφωνική Γραμμή Αμεσης Κοινωνικής Βοήθειας «197»

Το Ε.Κ.Κ.Α. είναι σε εθνικό επίπεδο ο κύριος συντονιστικός φορέας του δικτύου παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε άτομα, οικογένειες και πληθυσμιακές ομάδες που διέρχονται κρίση ή περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Τα άτομα και οι πληθυσμιακές ομάδες, στις οποίες κατά προτεραιότητα απευθύνονται και στοχεύουν οι υπηρεσίες του Δικτύου των Μονάδων του Ε.Κ.Κ.Α. είναι:

 

 • πολίτες που χρήζουν ενημέρωσης για θέματα κοινωνικής φροντίδας και διασύνδεσης με το Δίκτυο των Υπηρεσιών του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 • παιδιά και έφηβοι/έφηβες που κακοποιούνται
 • παιδιά και έφηβοι/έφηβες που παραμελούνται ή εγκαταλείπονται
 • έφηβοι και έφηβες που εγκαταλείπουν το σπίτι τους
 • θύματα οικογενειακής βίας
 • ενήλικοι και ηλικιωμένοι που χρήζουν άμεσης ψυχολογικής και κοινωνικής βοήθειας
 • άτομα που βρίσκονται σε κρίση και κίνδυνο βλάβης
 • θύματα παράνομης διακίνησης με σκοπό την σεξουαλική ή οικονομική εκμετάλλευση
 • θύματα έκτακτων φυσικών και μαζικών καταστροφών

 

Το δίκτυο των υπηρεσιών του Ε.Κ.Κ.Α. μέσω των οποίων παρεμβαίνει είναι η Τηλεφωνική Γραμμή Αμεσης Κοινωνικής Βοήθειας «197», τα Κέντρα Κοινωνικής Στήριξης και οι Ξενώνες Επείγουσας Προστατευμένης Προσωρινής Φιλοξενίας και Φροντίδας.

Η Τηλεφωνική Γραμμή Αμεσης Κοινωνικής βοήθειας αποτελεί το κεντρικό και καθοδηγητικό σημείο αναφοράς (υποδοχής) και συντονισμού του συστήματος παροχής υπηρεσιών άμεσης κοινωνικής βοήθειας. Είναι στελεχωμένη με έμπειρους και ειδικά εκπαιδευμένους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Επίσης,

 

 • λειτουργεί σε 24ωρη βάση, επτά μέρες την εβδομάδα και ολόκληρο το χρόνο
 • παρέχει επείγουσα συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη
 • παρέχει άμεση πληροφόρηση για τα θέματα κοινωνικής πρόνοιας
 • ενεργοποιεί και συντονίζει τους μηχανισμούς επείγουσας επιτόπιας κοινωνικής παρέμβασης
 • παραπέμπει στις υπόλοιπες Μονάδες και Υπηρεσίες του Δικτύου του Ε.Κ.Κ.Α., καθώς και συμβάλει στη διασύνδεση με άλλες Υπηρεσίες και Οργανισμούς του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε όσους απευθύνονται και χρήζουν περαιτέρω βοήθειας
 • τηρεί σύστημα καταγραφής των δεδομένων της ζήτησης και των παρεχομένων υπηρεσιών

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΤΑΝΗΣ