Σάββατο, 16 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔίκτυο Αγωγής Υγείας και ΠρόληψηςΑνακοινώσεις Δικτύου Αγωγής Υγείας

Ανακοινώσεις Δικτύου Αγωγής Υγείας

Η φόρμα εγγραφής μελών στο Δίκτυο Αγωγής Υγείας της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης  θα παραμείνει ενεργή μέχρι την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 και ώρα 16:00 για νέες εγγραφές.

ΟΙ Επισκέπτες Υγείας αποτελούν αυτοδίκαια μέλη του δικτύου και ΔΕΝ απαιτείται εγγραφή τους σε αυτό μέσω της φόρμας εγγραφής.


Ανακοίνωση για συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τα μέλη του Δικτύου Αγωγής Υγείας και Πρόληψης


Για την εύρυθμη λειτουργία του Δικτύου Αγωγής Υγείας και Πρόληψης, αρχικά πρέπει να συλλεγχθούν βασικά στοιχεία που αφορούν αφενός στο ανθρώπινο δυναμικό που συμμετέχει στο Δίκτυο Αγωγής Υγείας και Πρόληψης και αφετέρου στη χαρτογράφηση των αναγκών, κάθε μονάδας. Την ανακοίνωση και τα σχετικά αρχεία μπορείτε να τα δείτε από εδώ.


Καλούνται και οι Επισκέπτες Υγείας οι οποίοι αποτελούν εκ του νόμου μέλη του Δικτύου, να συμπληρώσουν την φόρμα εγγραφής ώστε να είναι διαθέσιμα στο Δίκτυο τα στοιχεία τους τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση (email) για απευθείας επικοινωνία. H φόρμα θα παραμείνει ανοικτή έως την 31/1/2019


Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογών για την ανάδειξη Υπεύθυνου Συντονισμού και του αναπληρωτή του του Δικτύου Αγωγής Υγείας και Πρόληψης


Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του Νόμου 4486/2017 (ΦΕΚ 115/τ.Α./7-8-2017) συγκροτείται στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης :

  • ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

(δείτε την απόφαση εδώ)


 Όλες οι σχετικές πληροφορίες θα αναρτούνται στην ιστοσελίδα της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης

 Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα, 2313327875-820-868.