Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΤμ. Ερευνας & Ανάπτυξης - ΕΛΚΕΑΕΛΚΕΑ - Έντυπα "Εντολή φορέα χρηματοδότησης & επιστημονικά υπεύθυνου"

ΕΛΚΕΑ – Έντυπα “Εντολή φορέα χρηματοδότησης & επιστημονικά υπεύθυνου”

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα απαραίτητα έγγραφα.

Εντολή Φορεά Χρηματοδότησης

Εντολή Επιστημονικά Υπεύθυνου