Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΜελέτες / Κανονισμοί / ΠρωτόκολλαΕσωτερικός κανονισμός διαχείρισης αποβλήτων από Υγειονομικές Μονάδες (ΕΚΔΑΥΜ)

Εσωτερικός κανονισμός διαχείρισης αποβλήτων από Υγειονομικές Μονάδες (ΕΚΔΑΥΜ)

Στις 8 Μαΐου 2012, δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση αρ.146163, «Μέτρα και Όροι για την Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων» (ΦΕΚ.Β/1537).

Στο Παράρτημα ΙΙ της παραπάνω ΚΥΑ, υπάρχουν θεσμοθετημένες πλέον οδηγίες συγγραφής Εσωτερικού Κανονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων από Υγειονομικές Μονάδες (ΕΚΔΑΥΜ).

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Τμήμα Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας της 4ης ΥΠΕ, τηλ. 2313-327820.

Την ΚΥΑ μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

Το Παράρτημα ΙΙ της παραπάνω ΚΥΑ, με τις οδηγίες συγγραφής Εσωτερικού Κανονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων  Υγειονομικών Μονάδων (ΕΚΔΑΥΜ) μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ

Εγκύκλιο με τις Ενδεικτικές κατηγορίες Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ) – Ενδεικτικές κατάλληλες εργασίες διαχείρισης ΑΥΜ – Διευκρινίσεις επί ορισμένων απαιτήσεων της ΚΥΑ οικ.146163 /2012, μπορείτε να  κατεβάσετε από εδώ