Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΒελτίωση, ποιότητα, δημόσια υγείαΥλοποίηση προγραμμάτων, παρεμβάσεων και δράσεων προληπτικών ιατρικών εξετάσεων σε επίπεδο...

Υλοποίηση προγραμμάτων, παρεμβάσεων και δράσεων προληπτικών ιατρικών εξετάσεων σε επίπεδο ΠΦΥ στο γενικό ή σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού

Υλοποίηση προγραμμάτων,  παρεμβάσεων και δράσεων προληπτικών ιατρικών  εξετάσεων σε επίπεδο ΠΦΥ στο γενικό ή σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού

Σχετικά:   1. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ΄αριθμ. 19814/2018 ΑΔΑ 783Ι465ΦΥΟ-ΦΧ6 

Οι φορείς που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτημα ανάπτυξης προγραμμάτων, παρεμβάσεων / δράσεων προληπτικών ιατρικών εξετάσεων  θα πρέπει να  υποβάλλουν ολοκληρωμένο φάκελο στον οποίο θα περιλαμβάνονται :

με συνημμένα  σε αυτό τα οριζόμενα στην ανωτέρω Εγκύκλιο.

Ο φάκελος αποστέλλεται  στην 4η ΥΠΕ Μακεδονίας  & Θράκης στην Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 16  ΤΚ 54 623- Θεσσαλονίκη ή στην ηλεκτρονική Δ/ση vep@4ype.gr  τουλάχιστον έναν μήνα πριν την προγραμματισμένη δράση.