Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΤμ. Ερευνας & Ανάπτυξης - ΕΛΚΕΑΑπαιτούμενα Δικαιολογητικά για την αποδοχή της οικονομικής διαχείρισης αμοιβών Συμβουλευτικών Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την αποδοχή της οικονομικής διαχείρισης αμοιβών Συμβουλευτικών Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την αποδοχή της οικονομικής διαχείρισης αμοιβών Συμβουλευτικών Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων